La majoria de nosaltres hem sentit a parlar dels tractaments o teràpies psicològiques, encara que, moltes vegades, desconeixem de què es tracta. A vegades comencem una teràpia psicològica sense saber molt bé de quina manera ens poden ajudar, i altres vegades evitem demanar ajuda per desconeixement o por al que ens podem trobar.

La finalitat d'una teràpia és la orientació, el descobriment i l'eliminació del malestar que estem experimentant, així com la recuperació de l'equilibri personal.

Alguns dels tractaments més habituals són.

 

Estrès

S'entén com la resposta a una situació amenaçant, que produeix una sobrecàrrega de tensió i pertorba l'equilibri físic i emocional de la persona.

Alguns dels símptomes són problemes de memòria, alteracions de l'estat d'ànim, nerviosisme i falta de concentració, irritabilitat...

 

Ansietat

Es caracteritza per l'aparició sobtada de símptomes aprensius. Sensació de que falta l'aire, palpitacions, opressió o malestar toràcic, sensació d'ofec o asfixia, por a perdre el control...

 

Depressió

La seva característica principal és l'alteració de l'estat de l'ànim. Hi ha una pèrdua d'interès en la majoria d'activitats. Alteracions de la gana i el pes, la son o l'activitat psicomotora. Falta d'energia, sentiments d'infravaloració o culpa, dificultat per pensar, concentrar-se o prendre decisions amb claredat. Pensaments recurrents sobre la mort.

 

Trastorns de l’Alimentació

Es caracteritzan per alteracions greus de la conducta alimentaria.

 

A L'Anorèxia es dóna una preocupació excessiva pel pes i una alteració de la imatge corporal, manifestant-se un control excessiu per  l'alimentació fins a restringir-la significativament. Normalment s'acompanya d'ansietat, depressió, tristor infundada, pensaments irracionals i autolesions físiques.

 

La Bulímia es caracteritza per episodis recurrents de voracitat alimentaria (afartaments), seguits per conductes compensatòries inapropiades, com el vòmit provocat, la utilització de laxants o diürètics, l'abús de fàrmacs, el dejú o l'excés d'exercici.

 

Fòbia

Es caracteritza per la presència d'un nivell d'ansietat significatiu, com a resposta a una situació o objecte específic temuts, donant lloc a conductes d'evitació. La persona tendeix a evitar la situació fòbica, tot i que és capaç de reconèixer que la seva por és excessiva o irracional. És important destacar que l'objecte o situació temuda no és una amenaça real per la persona o, si existeix una amenaça, la reacció de por experimentada és desproporcionada respecte a la por real

 

Dol

És el procés d'adaptació emocional conseqüència de la pèrdua d'un familiar o esser estimat. La intensitat o durada d'aquest procés serà proporcional al significat de la pèrdua.

A vegades, les conseqüències de la pèrdua i les accions orientades a l'adaptació i a la superació de la mateixa poden no elaborar-se adequadament i experimentar el que coneixem com a dol patològic.

 

Autoestima

És la valoració que fem de la nostra manera de ser, de qui som i del conjunt de trets corporals, mentals i espirituals que fan la nostra personalitat.

Els nostres comportaments influeixen a la nostre autoestima.

L'autoestima s'aprèn, per tant, es pot canviar i millorar.